Wednesday, 28 February 2024

ตรวจหวย 16 ธ.ค. 2566 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด


ตรวจหวย-ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 16 ธ.ค. 2566 อัปเดตโดยตรงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล โดยเฉพาะ “ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1” งวดล่าสุด

ผู้ถือสลากกำลังรอลุ้นว่าจะออกเลขอะไร สามารถติดตามเลขผลรางวัลที่ออก และ “ตรวจหวย 16 ธ.ค. 66” งวดล่าสุด รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และทุกรางวัล รวดเร็วก่อนใครได้ที่นี่

“ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1”งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2566 รางวัลละ 6,000,000 บาทXXXXXX

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาทXXX  XXX  

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาทXXX  XXX  

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาทXX  

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาทXXXXXX  XXXXXX  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท830864  173448  095941  979994  752506  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท663106  081787  543436  087303  382822  013187  617861  005819  630453  353611  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท041383  955234  333802  435258  320427  478644  660598  744339  235170  060166  639977  646488  280683  923712  561379  627849  846977  277323  071436  166237  656804  444027  252443  545099  661857  050179  870644  841869  609199  806692  966800  047534  515621  640501  187518  860739  188993  307501  386891  420104  905532  482864  937121  153129  811012  324000  792942  937386  938323  011902  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาทXXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  

*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ***

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถขอรับเงินรางวัลได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก (สำหรับงวดนี้จะนับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566) หากพ้นกำหนด 2 ปี จะไม่สามารถขอรับเงินรางวัลได้ โดยทางกองสลากจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ตรวจหวยงวดล่าสุด “ตรวจลอตเตอรี่” เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดได้ที่ไทยรัฐออนไลน์ : www.thairath.co.th/lotterySource link