Wednesday, 28 February 2024

ตรวจหวย 17 ม.ค. 2567 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด


ตรวจหวย-ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 17 ม.ค. 2567 อัปเดตโดยตรงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล โดยเฉพาะ “ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1” งวดล่าสุด

ผู้ถือสลากกำลังรอลุ้นว่าจะออกเลขอะไร สามารถติดตามเลขผลรางวัลที่ออก และ “ตรวจหวย 17 ม.ค. 67” งวดล่าสุด รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และทุกรางวัล รวดเร็วก่อนใครได้ที่นี่

“ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1”งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2567 รางวัลละ 6,000,000 บาทXXXXXX

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาทXXX  XXX  

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาทXXX  XXX  

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาทXX  

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาทXXXXXX  XXXXXX  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท737099  366635  384901  895860  451046  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท393560  952140  603376  917144  256000  926853  462981  331010  908654  877689  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาทXXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท379748  456707  406083  775404  274002  411270  611311  452892  504395  434154  160293  928876  340948  437043  244844  913993  872778  434879  530065  999690  908319  195006  469825  357344  870233  552810  107539  647068  715440  561075  195687  847103  853126  764829  060316  339085  826878  598601  927603  191447  595376  393639  568641  761352  978944  254223  463597  108601  014538  325784  079858  471314  759958  656085  912899  318163  870954  332490  672750  571897  160472  674409  782471  075712  482894  160195  277544  642119  143813  106271  974701  128632  733377  354916  145712  391922  987077  143041  626084  266848  415321  871312  785107  637039  079252  717769  453016  455566  242064  478465  242354  213367  403314  908990  011521  183238  968177  220113  972651  617292  

*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ***

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถขอรับเงินรางวัลได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก (สำหรับงวดนี้จะนับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567) หากพ้นกำหนด 2 ปี จะไม่สามารถขอรับเงินรางวัลได้ โดยทางกองสลากจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ตรวจหวยงวดล่าสุด “ตรวจลอตเตอรี่” เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดได้ที่ไทยรัฐออนไลน์ : www.thairath.co.th/lotterySource link