Monday, 15 April 2024

รวมเลขเด็ดเลขมงคล พระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง ครั้งแรกของไทย ลุ้นงวด 1/3/67

[ad_1]

รวมเลขเด็ด เลขมงคล พระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง ครั้งแรกของไทย เลขรถยนต์พระที่นั่ง ลุ้นงวด 1/3/67

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2567 เวลา 09.05 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

โดยรัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ดำเนินงานโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ตามโครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ศาสนิกชนชาวไทย และประเทศเพื่อนบ้านจะได้ร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่เป็นองค์ดั้งเดิม ที่ค้นพบในสถูปโบราณ เมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองสาญจี จากสาธารณรัฐอินเดีย

ซึ่งจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิต ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

นอกจากนี้ จะยังมีการอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาค ณ หอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์ จ.ชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567, วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสักการะด้วย

ส่วนของการแต่งกายสำหรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาวหรือสีครีมเท่านั้น

เลขมงคลที่เกี่ยวข้อง

  • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงวัฒนธรรม อัญเชิญพระบรมสารีริกธาติ และพระอรหันตธาตุ ออกจากพิพิธภัณฑ์พระนคร
  • มีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญ จำนวน 23 ขบวน
  • โดยประดิษฐานชั่วคราว ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 67
  • จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล.28795[ad_2]

Source link