Thursday, 5 October 2023

ส่องเลขเด็ด “หลวงปู่ก้าน” พิธีครบรอบ 104 ปี ชาตกาล ศิษยานุศิษย์แห่ร่วมบุญ


เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่วัดราชายตนบรรพต (วัดเขาต้นเกด) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระเทพวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานบำเพ็ญกุศลรำลึกครบรอบ 104 ชาตกาล พระเนกขัมมมุนี (หลวงปู่ก้าน ฐิตธัมโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชายตนบรรพต อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวหิน (ธรรมยุต) โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ มีผู้ใจบุญต่างนำอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่มไปออกโรงทานแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ขณะที่บรรดาคอหวยไม่พลาดที่จะนำเลขต่างๆ ที่เกี่ยวกับ “หลวงปู่ก้าน” ไปซื้อหวยเสี่ยงดวงกันในงวดนี้ด้วย อาทิ เลขวันเกิด วันละสังขาร และเลขรำลึกครบรอบ 104 ชาตกาล

“หลวงปู่ก้าน” ได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 สิริอายุ 100 ปี มีนามเดิมว่า ก้าน ด้วงเด่น เกิดเมื่อวันพุธที่ 11 ส.ค. 2463 ปีวอก อยู่ที่บ้านโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ในสกุลของพ่อเจียม ด้วงเด่น แม่กุล ด้วงเด่น ท่านเป็นคนกลางของพี่น้อง 3 คน ซึ่งชื่อเรียงกันว่า ใบ ก้าน กิ่ง และบุตรชายในครอบครัวนี้ได้อุปสมบททั้งหมด ท่านเองได้อุปสมบทเมื่อปี 2483 ขณะอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยโยมบิดามารดาได้อุปสมบทให้ที่วัดถนนสุทธาราม จ.อ่างทอง หลังจากนั้นเพียง 4 ปี คือในปี 2487 ท่านก็สอบได้นักธรรมเอก ต่อมาวันที่ 24 ก.ย. 2505 หลวงปู่ได้ขออนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2515 โดยเรียกขานอย่างเป็นทางการว่า “วัดราชายตนบรรพต” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดต้นเกด”

หลวงปู่ก้าน เป็นพระมหาเถระซึ่งดำรงอยู่ในวิถีแห่งพระสุปฏิปันโน ท่านเป็นรัตตัญญู ผู้ใดได้ไปกราบสักการะและฟังธรรมท่านแล้วล้วนซาบซึ้งใจ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีเมตตา เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ที่เป็นสงฆ์และฆราวาส หลังจากที่สร้างวัดเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ และเป็นของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปแล้ว หลวงปู่ก้านก็ไม่เคยย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นใดอีกเลย จนกระทั่งมรณภาพ.Source link